Wat zijn kampen?

Kampen zijn evenementen georganiseerd door maneges over een bepaalde periode.
Inschrijven in een kamp

Links in de navigatiebalk ziet u het onderdeel kampen.


Hier ziet u de kampen die de manege organiseert. voor meer info klik op details.

Vervolgens krijgt u het volgende venster.

Hier kan u tickets kopen en informatie bekijken over het kamp.

Dit scherm kan variëren van kamp tot kamp.

Gegevens worden gevraagd door de maneges zelf.

 In dit geval wordt de naam van de persoon en van het paard gevraagd. 


Klik op bevestigen om uw ticket te bestellen. De tickets worden vervolgens toegevoegd aan uw winkelwagen.


Let op: om u uit te schrijven moet u contact opnemen met de manege.

Deze kan dan uw ticket annuleren en een refund geven, deze is enkel geldig in de installatie van die manege.