Ga naar paarden

Klik op Planner


Klik op "Taak aanmaken" (1) of op een moment in de planner om een taak aan te maken

Kies een Paardengroep (2) om enkel de paarden te tonen uit deze groep

Kies een medewerker (3), als je dan een taak van de Vaak gebruikte taken (4) bij een paard sleept, zal deze taak aan deze medewerker hangen.