Wat zijn lessen genereren?

Lessen genereren is een handige feature in EquiManager. Lessen genereren wilt zeggen dat de lessen zichzelf automatisch aanmaken over een bepaalde periode.

Zo kan u bijvoorbeeld EquiManager voor elke week van het jaar dezelfde les laten plannen.

 Indien u nog geen lestype hebt of niet zeker bent of u een planning hebt ingevuld voor uw lestype, klik hier.
In uw overzicht klikt u op evenementenVervolgens gaat u naar het onderdeel lessen.
Klik op genereren om te kiezen welk lestype u zal genereren over welke periode.

 De tijden en dagen van de lessen worden geselecteerd in de instellingen van een lestype.


Selecteer het lestype en de datums waartussen u uw les wilt genereren.


Wanneer u op genereren klikt, hebt u uw gekozen lestype gegenereerd tussen de gekozen datums.